Pronuntie

Jocuri pentru corectarea sigmatismului

Pronuntie

Planșă pentru consolidarea sunetelor CE și CI

Pronuntie

“Borcanul cu bomboane” – joc pentru consolidarea sunetului R

Auz fonematic, Pronuntie

Joc pentru diferențierea sunetelor R – L