Auz fonematic, Pronuntie

Fișe de lucru pentru diferențierea sunetelor C, G, T, D

Psihomotricitate

Construiește căsuțele! – planșe pentru exersarea structurilor perceptiv-motrice

Dezvoltarea limbajului

Joc pentru dezvoltarea limbajului

Pronuntie

Planșe pentru corectarea sigmatismului