Auz fonematic

Încercuiește imaginile ale căror denumiri conțin sunetul J

Auz fonematic

Joc Loto – Silabe

Auz fonematic

Jetoane pentru antrenarea conștiinței fonologice – silabă inițială

Auz fonematic, Pronuntie

Joc pentru diferențierea sunetelor R – L

Auz fonematic

Exersarea conștiinței fonologice la nivel de silabă